KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA

Dorota Ciechomska Notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA

Cennik

Warszawska Kancelaria Notarialna Doroty Ciechomskiej pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji. Zespół Kancelarii, czyli Notariusz D.Ciechomska oraz jej Zastępca, zostały powołane przez Ministra Sprawiedliwości i upoważnione do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynność, regulowanych treścią obowiązujących ustaw. Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237) wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonane czynności. Taksa pobierana przez naszą Kancelarię Notarialną jest wynagrodzeniem obowiązującym niezależnie od miejsca wykonywania czynności. W większości spraw opłaty / ceny zależą od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej. Oznacza to, że są one zależne od ceny sprzedaży czy wartości darowizny. W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się w mieście Warszawa, np. w dzielnicy Mokotów, strona zbywająca określa jej wartość na podstawie cen nieruchomości wystawionych na sprzedaż w tej samej okolicy.

Każdy notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (przy czynnościach podlegających temu podatkowi dokonanych w formie aktu) oraz podatku od spadków i darowizn (od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie). Do każdej czynności, która ma taką formę i podlega opodatkowaniu jednemu z wyżej wymienionych podatków, do kwoty, którą należy zapłacić u notariusza (taksa wraz z podatkiem VAT), należy doliczyć właściwy podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn.
Dodatkowo czynność może również podlegać opłacie sądowej. Jeżeli czynność podlega opłacie sądowej, Notariusz również pobiera należną opłatę sądową. Podatki oraz opłatę sądową Kancelaria przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego. Klienci kontaktujący się z Kancelarią – w formie telefonicznej, mailowej lub osobiście odwiedzający nasze biuro w Warszawie – zostają wnikliwie zapoznani z kosztami związanymi z wykonaniem konkretnych, zleconych przez nich czynności. Dotyczy to zarówno opłat wynikających ze stawek ustawowych taksy, jak również obligatoryjnych kosztów–np. sądowych. Kancelaria dba o to, by współpraca z Klientem była przejrzysta i oparta na precyzyjnych warunkach, uwzględniających również stałe koszty realizowanych usług.

TAKSA NOTARIALNA

Taksa, jaką notariusz uprawniony jest pobrać, określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237). Dlatego też nasi Klienci mogą mieć pewność, że ostateczny koszt usługi okaże się tani. Notariusz nie tylko poinformuje ich o wszelkich opłatach sądowych, ale również stawkach regulowanych treścią rozporządzenia, dotyczących konkretnych czynności. Mamy również świadomość, że dopełnianie wszelkich formalności związanych m.in. z zakupem lub sprzedażą nieruchomości nie jest procesem tanim.
Notariusz Dorota Ciechomska dołoży wszelkich starań, aby obsługa realizowana przez Kancelarię pozwoliła zminimalizować te koszty oraz zapewniła poprawność i bezpieczeństwo obrotu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, bądź e-mailowego z pracownikami Kancelarii w celu ustalenia wszelkich kosztów związanych ze sporządzeniem wybranych przez Państwa czynności.

Szczegółowe informacje:
Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Kontakt

Adres
KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA CIECHOMSKA NOTARIUSZ
ul. Wynalazek 2A Lokal U1
02-677 Warszawa