Notariusz: dokumenty i cennik

Warszawska Kancelaria Notarialna Doroty Ciechomskiej pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji. Zespół Kancelarii, czyli Notariusz D. Ciechomska oraz jej Zastępca, zostały powołane przez Ministra Sprawiedliwości i upoważnione do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynność, regulowanych treścią obowiązujących ustaw. Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237) wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonane czynności. Taksa pobierana przez naszą Kancelarię Notarialną jest wynagrodzeniem obowiązującym niezależnie od miejsca wykonywania czynności. W większości spraw opłaty / ceny zależą od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej. Oznacza to, że są one zależne od ceny sprzedaży czy wartości darowizny. W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się w mieście Warszawa, np. w dzielnicy Mokotów, strona zbywająca określa jej wartość na podstawie cen nieruchomości wystawionych na sprzedaż w tej samej okolicy.

 

Każdy notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (przy czynnościach podlegających temu podatkowi dokonanych w formie aktu) oraz podatku od spadków i darowizn (od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie). Do każdej czynności, która ma taką formę i podlega opodatkowaniu jednemu z wyżej wymienionych podatków, do kwoty, którą należy zapłacić u notariusza (taksa wraz z podatkiem VAT), należy doliczyć właściwy podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn. Dodatkowo czynność może również podlegać opłacie sądowej. Jeżeli czynność podlega opłacie sądowej, Notariusz również pobiera należną opłatę sądową.  Podatki oraz opłatę sądową Kancelaria przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego. Klienci kontaktujący się z Kancelarią – w formie telefonicznej, mailowej lub osobiście odwiedzający nasze biuro w Warszawie – zostają wnikliwie zapoznani z kosztami związanymi z wykonaniem konkretnych, zleconych przez nich czynności. Dotyczy to zarówno opłat wynikających ze stawek ustawowych taksy, jak również obligatoryjnych kosztów – np. sądowych. Kancelaria dba o to, by współpraca z Klientem była przejrzysta i oparta na precyzyjnych warunkach, uwzględniających również stałe koszty realizowanych usług.

 

Szczegółowe informacje:

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od spadku i darowizn